I Want To Be Like Jesus

I want to be like Jesus
I want to love like Jesus
I want to listen to His word
I want to care like He does
I want to share like He does
I want to be a child of God

Make me more, make me more like Jesus
More, make me more like Jesus

I want to be like Jesus
I want to see like Jesus
I want to feel the Father’s heart
I want to reach like He does
With love to each like He does
I want to be a child of God

Claire Morgans